Sukuseuran hallitus kokoontui Siilinjärven Vuorelassa 20.9.2008

 

Kokouksessa valittiin sukuseuran sihteeriksi hallituksen jäsen Hannu Komulainen Kuopiosta (sukujuuret Vieremän Isossamäessä).

Sukuseuran hallitus käynnistää sukutietojen keräyksen ja päivityksen Sukutieto II-teosta varten. Sukuseura on julkaissut noin 10 vuotta sitten Sukutieto 1/98-vihkosen, jossa kuvataan suvun varhaista historiaa 1700-luvun alkupuolelta lähtien. Painos on ollut jo kauan lopussa. Sukutiedot halutaan päivittää ajan tasalle ja kerätä puuttuvaa tietoa erityisesti nuoremmasta sukupolvesta.

Sukutietojen keräämiseksi on tekeillä lomake, joka tulee näille www-sivuille. Lomakkeella voi ilmoittaa muuttuneita tietoja tai kokonaan uusia tietoja sukuteosta varten. Pentti Komulainen Mäntyharjulta koordinoi sukutietojen keräämisen. Tiedot toimitetaan hänelle.

Tavoitteena on saada sukutietojen uusi painos valmiiksi seuraavaan sukukokouksen mennessä (v. 2010). Teosta tullaan myymään sukuseuran jäsenille omakustannushintaan.

Suvun jäseniltä toivotaan aktiivisuutta tietojen päivittämisessä ja uusien tietojen toimittamisessa sukuteokseen. Olisi toivottavaa, että kussakin sukuhaarassa joku ottaisi tehtäväkseen toimittaa sukutietoja tai levittää tietoa menossa olevasta hankkeesta.

Sukuseuran www-sivuille tulee myös lomake, jolla voi hakea sukuseuran jäsenyyttä
ja korjata muuttuneet yhteystiedot. Sukuseuran säännöistä selviää jäsenyyteen liittyvät yksityiskohdat.

Sukuseuran www-sivut on nähty keskeisiksi toiminnassa jatkossa. Sivuille pyritään kokoamaan tietoa ja tarpeelliset lomakkeet. Seuran jäsenten kehitysehdotukset ja palaute on tervetullutta.

Keskustelusivujen osalta pohdittiin omien foorumien luomista eri sukuhaarojen Komulaisille (Kuhmon Komulaiset, Iisalmen Komulaiset jne.). Se saattaisi helpottaa keskustelua ja sivujen käyttöä.

Keskustelunsivujen osalta on hyvä muistaa, että sivuille kirjoitettu teksti on kaikkien sisäänkirjoitusoikeudet omaavien luettavissa. Keskutelusivut sopivat esimerkiksi kadoksissa olevien sukulaisten etsimiseen. Kahdenkeskistä yksityisluontoista yhteydenpitoa voi jatkaa sivujen ulkopuolella.


mouseover