Sukuseuran hallitus kokoontui 24.5.2009

 

Sukuseuran hallitus kokoontui Iisalmessa, voikukkien kukkiessa, 24.5.2009.

Kokouksessa tehtiin mm. seuraavia päätöksiä:

Sukuseuran www-sivuja elävöitetään lisäämällä henkilöitä, Komulaisia, esittelevä palsta.  Kyseeseen voi tulla kuka tahansa, jo edesmennyt tai aivan nuorikin henkilö. Tavoitteena on tehdä henkilö tutuksi sukuseuran jäsenille, syystä tai toisesta. Seuran jäsenten toivotaan tekevän ehdotuksia esiteltävistä henkilöistä ja osallistuvan esittelyn tekemiseen. Elossa olevan henkilön esittelyyn tarvitaan hänen oma suostumuksensa. Hänen itsensä on syytä myös tarkistaa lopullinen esittelytekstin sisältö, tuleehan se julkiseksi. Vihjeet esiteltävistä henkilöistä voi tehdä hallituksen jäsenille tai nostaa esille keskustelupalstalla. Hallitus koordinoi asiaa

WWW-sivujen keskustelupalstalle lisätään sukutiedon keräämiseen liittyvä aihepiiri.

WWW-sivuille laitetaan jatkossa myös jäsentiedotteet, sen jälkeen kun se on lähetetty jäsenmaksun maksaneille jäsenille jäsenkirjeessä. Takautuvasti pyritään keräämään sinne jo lähetetyt jäsenkirjeet, vuosien varrelta.

Todettiin, että sukuseuran sivuille laitettaviin valokuviin liitetään ihmisten nimet ainoastaan heidän omalla suostumuksellaan (elossa olevat ihmiset). Tämä on hyvä periaate kaikille kuvia esiin laittaville.

Sovittiin, että www-sivuille voidaan myydä/laittaa harkiten mainoksia, kun ne ovat sisällöltään sopivia. Seuran toiminta lisääntyy ja siihen tarvitaan rahoitusta. Mainokset ovat määräaikaisia ja etusija annetaan suvun omille toimijoille. Hallituksen jäsenistä Veikko Komulainen hoitaa asiaa.

Tekeillä olevaan sukutietoteoksen uuteen painokseen on kertynyt uusia tietoja ja nimiä, mutta lisätieto on hyvin toivottavaa. Sukuseuran jäsenten toivotaan nyt aktivoituvan ja hoitavan asian heti lähipiirissään ja omassa sukuhaarassaan: tiedot lomakkeelle ja Pentti Komulaiselle. Teoksesta tulee sitä mielenkiintoisempi, mitä täydellisempi se on. Samassa yhteydessä kannattaa tarjota myös liittymistä seuran jäseneksi. Sukuseuran jäsenyys on myös taloudellista kannatusta seuran toiminnalle. Tarvittavat lomakkeet ovat näillä www-sivuilla kohdassa Lomakkeet. Tavoitteena on saada sukuteoksen uusi painos valmiiksi v. 2010 aikana. Se vaatii kaikilta ponnistusta.

Seuraava sukukokous on v. 2010, paikkana todennäköisesti Kajaani ja ajankohta heinäkuun viimeisenä viikonloppuna (31.7.-1.8.2010). Aika kannattaa merkata alustavasti kalentereihin ja lomasuunnitelmiin. Sukukokoukseen liittyviä toiveita, ohjelmavihjeitä yms. voi välittää keskustelupalstan kautta tai suoraan hallituksen jäsenille. Sukukokouksesta laitetaan tietoa www-sivuille kuin järjestelyt etenee.

Sukuseuran logosta järjestetään suunnittelukilpailu. Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää. 

Hallitus

 

 

kukka

mouseover